Els canals de TDT només emetran en alta definició (HD) a partir del 14 de febrer


D’acord amb el Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre (TDT) i es  regulen determinats aspectes per a la liberalització del segon dividend digital i el Reial Decret 16/2023, de 17 de gener, que modifica l’anterior, a partir del pròxim 14 de febrer de 2024, tots els canals de TDT, públics i privats, siguin d’àmbit estatal, nacional o local, hauran d’emetre únicament en alta definició (HD).

Com afecta a la ciutadania?


Els aparells receptors que només reben emissions en SD (definició estàndar) deixaran de rebre la TDT. En aquest sentit, s’estima que el 98 % del parc existent de receptors ja té capacitat per rebre HD i que, per tant, en la majoria dels casos, l’impacte no hauria d’anar més enllà d’una reordenació de canals a les guies dels televisors.


Sí que cal tenir molt en compte la necessitat de renovar els receptors TDT-SAT que només funcionen en SD. Des de la seva aparició, a Catalunya s’han activat més de 5.000 receptors TDT-SAT, dels quals es calcula que entre un 40 - 50 % poden estar limitats a SD i, per tant, caldrà canviar-los, instal·lar-los i activar-los, si es desitja continuar gaudint de la seva utilització.

Davant de qualsevol dubte sobre aquest procés o si s’observen problemes en la recepció dels canals de televisió, els usuaris es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció a la Televisión Digital de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals al  telèfon 901 201 004 o mitjançant els formularis que consten al següent enllaç.