Crònica del Ple ordinari del mes de juliol de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 25 de juliol, ha aprovat definitivament amb el vot a favor de totes les formacions l’inventari de camins municipals. Així mateix, també es va aprovar el Pla Local de Prevenció de residus de Llagostera (PLP) amb el vots favorables de PDeCat, en contra d’ERC i l’abstenció d’ALL.

També amb el vot favorable de tots els regidors, el ple va acordar sol·licitar la pròrroga extraordinària del termini d’execució i justificació del “Projecte d’intervenció integral del nucli històric” dins del “Fons de foment del programa de barris”. 

Un altre dels punts que tots els grups van votar a favor va ser el que tractava sobre donar suport al Correllengua 2018, així com el referent a incoar l’expedient sancionador en matèria de tinença d’animals al Sr. Aniol Ribas Clapés. 

Amb el vot a favor d’ERC i PDeCat i en contra d’ALL es va ratificar l’acord de Junta de Govern Local de la sessió del 04/07/2018 de pròrroga forçosa del contracte de serveis de neteja dels edificis i serveis municipals i de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària. 

El ple també va aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal d’Esports amb el vot a favor de PDeCat, l’abstenció d’ERC i en contra d’ALL. També, es va aprovar per unanimitat, la designació dels membres del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Llagostera que comptarà pel PDeCat amb Montse Vilà (en cas de substitució, Anna Hereu); per ERC, Toni Navarro (Alex Puig), i per ALL, David Parron. 

D’altra banda, PDeCat va votar en contra de la moció presentada per ERC, per l’acompliment amb el compromís adoptat pel Ple de gener de 2017 sobre el deute finançat per Táctica Pádel. ERC i ALL hi van votar a favor.