Inici de les obres de reforma del carrer Constància


El proper dilluns 6 d’agost començaran les obres de reforma del carrer Constància, comprès entre el Passeig Tomàs Boada i el carrer Barcelona. A partir del mateix dilluns, el carrer quedarà tancat a la circulació de vehicles. 

Els veïns que disposin de plaça d’aparcament al carrer podran sol·licitar una autorització d’aparcament a la zona que s’habilitarà al parc de la Torre.  Per fer-ho cal demanar-ho a les oficines de l’Ajuntament, indicant el nom i la matricula del vehicle.

Les obres s'han adjudicat a l'empresa Técnicas para la Mejora de la Mobilidad S. L per un import de de 147.257,51 €

El projecte planteja la reordenació de tota la calçada, les voreres i els aparcaments així com la renovació dels serveis i la substitució de la totalitat dels paviments amb l'objectiu de resoldre els problemes d'accessibilitat mitjançant una plataforma única, tenint en compte la poca amplada del carrer. 

Un cop finalitzin les obres es preveu restringir el pas pel carrer només als veïns del carrer amb la instal·lació d'un sistema de control per càmeres.  

L'obra està subvencionada pel Fons de Cooperació Econòmica de la Diputació de Girona amb un import de 103.923 €. 

El termini d'execució de les obres és de 4 mesos.