Campanya arqueològica al Castell de Montagut


L'any 2021 s’inicia la primera campanya d’excavacions arqueològiques al Castell de Montagut, on en aquell moment només s’hi apreciava una base de torre circular de cinc metres de diàmetre i una petita part de muralla amb espitlleres.

La intervenció a la torre permet constatar que es tracta d’una torre de vigilància d’època comtal (segles IX-X).

Durant la segona intevenció, el juny de 2022, es localitza l’escala que dona accés a la torre i a l’habitació del castell. Aquesta habitació de 14 m de llargada i 4 o 5 m d’amplada està siutada al peu de la torre i es considera propiament el castell. Està adossada a la torre i la ceràmica que s’hi localitza permet datar-la en plena àpoca feudal (segles XII-XIII). 

Aquesta campanya ha estat subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El pressupost era de 13.031,70 euros i l’import de la subvenció 4.812 euros.

Aquests dies s’està portant a terme la tercera campanya amb l’objectiu de delimitar i excavar el castell.

Amb aquestes intervencions arqueològiques es pretén descobrir i documentar les diferents estructures del castell per, posteriorment, dur a terme les diferents accions necessàries que portin a la consolidació i la restauració del jaciment.