Crònica del ple del mes de setembre de 2023


El Ple Ordinari es va celebrar el passat dijous 28 de setembre del 2023 presencialment a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Es va aprovar per unanimitat la sessió ordinària del dia 27 de juliol i la sessió extraordinària del dia 7 de setembre.

En primer lloc, es va aprovar per unanimitat el compte general 2022. El regidor d’Hisenda, Adrià Guinó va donar detall de l'estat dels comptes de l'Ajuntament. Es poden consultar les dades de gestió econòmica aquí. També es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit 3SC 01/023 del Patronat de la Residència Josep Baulida.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat la licitació del contracte de les obres per la canalització d'aigua potable des del dipòsit de Can Pinet fins a la urbanització de Selva Brava i per a la connexió de l'abastament d'aigua de la urbanització de Font Bona des del dipòsit de Selva Brava, així com ratificar la modificació dels estatus del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i el de les Vies Verdes de Girona.

El Ple va aprovar també per unanimitat la titular i substituta per al càrrec de jutgessa de pau de Llagostera.

Amb l’abstenció d'Esquerra Llagostera, es va aprovar la modificació de plantilla per a la creació d'una plaça de tècnic mitjà de Recursos Humans, la modificació del nivell de la plaça de tresorer i la reclassificació de subgrup de la categoria caporal i agent. I igualment, es va aprovar, amb l'abstenció d'Esquerra Llagostera, modificar la RLT de l'any 2023 amb la creació d'una plaça de tècnic mitjà de Recursos Humans, una plaça de TAG, reclassificació de subgrup de categoria agent i caporal i assignació de nou nivell a lloc de treball de tresorer.

Per acabar es va aprovar l'actualització de la renda del contracte d'arrendament d'un pis situat al carrer Constància. Com també, la modificació de dos contractes d'arrendament de finques rústiques.

A través de la CUP Alternativa per Llagostera, es va debatre una proposta per donar suport a un sistema de salut pública de qualitat. Finalment, el Ple de Llagostera va aprovar amb l’abstenció de Junts per Llagostera i els vots favorables de la CUP Alternativa per Llagostera, d'Esquerra Llagostera i el PSC de Llagostera.

A continuació es va posar a debat la moció del grup d'Esquerra Llagostera sobre la construcció de la rotonda de Casablanca i es va aprovar per unanimitat.

Abans de passar a les intervencions dels regidors, es va donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

En primer lloc, el regidor de Llagostera Activa, Àlex Maqueda va explicar que s’han organitzat nous cursos des de promoció econòmica per crear el CV amb Canva, sobre com buscar feina per internet o com superar una entrevista de feina. Més informació a activa.llagostera.cat.

Maqueda va comentar també que s’està treballant per compactar i millorar el mercat setmanal. I que s’ampliarà el pressupost de la campanya d’esterilització de gats amb 1.000 euros gràcies a una subvenció del Consell Comarcal del Gironès.

En segon lloc, va intervenir la regidora d’Acció Social, Maria Carmen Flores que va informar dels nous tallers de memòria i dels cursos de català a Llagostera. I pel que fa a urbanitzacions va explicar que s’ha convocat una assemblea de veïns de la Selva Brava per al pròxim 22 d’octubre, a les 11h.

En tercer lloc, va parlar Irene Miquel, regidora d’Educació. Va explicar que ja està disponible la 10a edició de la Guia de recursos educatius de Llagostera que es pot consultar en aquest enllaç. També va comentar que s’han contractat 3 monitors més a les Llars d’Infants.

I per acabar la seva intervenció, Miquel va destacar que s’han reprès els arranjaments de camins de pagès.

Llavors, va parlar el regidor d’Esports, Jordi Mir, que va explicar que amb la voluntat de millorar i facilitar la pràctica de l’esport a Llagostera s’han impulsat diverses reordenacions dels equipaments esportius de Llagostera i obertura de la Canyera.  I per acabar, va destacar que s'ha pogut reactivar l’handbol dels veterans, el tennis infantil i escola d'A Roda Club Esportiu.

Mir, centrant-se en la regidoria de Salut, va explicar que s’ha aprovat un protocol per fer front a les onades de calor d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública.

La regidora de Medi Ambient, Pilar Aliu, va començar el seu torn destacant que s’han intensificat les visites a veïns on s’ha detectat que no realitzen bé la recollida selectiva de residus. Les visites es fan amb l’agent cívic i si s’escau amb la Policia Local. D’altra banda, Pilar Aliu va explicar que s’està treballant en una campanya de civisme per afrontar diverses problemàtiques com els excrements de gossos, les escombraries i la circulació. Finalment, Aliu va recordar la celebració de la Festa de la Gent Gran de Llagostera el passat 1 d’octubre i va aprofitar pe agrair a totes les persones que ho fan possible.

Ja per anar acabant, el regidor de Cultura, Adrià Guinó, va recordar que aquest el passat diumenge tindria lloc la XXIVa Caminada Memorial Isabel Vila. Un homenatge a la primera sindicalista catalana. Com també, el mateix diumenge, també es va celebrar l’acte commemoratiu de l’1-O amb una lectura de diversos manifestos i l’actuació musical a càrrec d’Anna Pérez i Cristian Salguera.

Abans d’acabar, Guinó va fer un repàs de la programació de la Fira del Bolet de Llagostera d’enguany. I va recordar que estan obertes les votacions del Premi Ou de Reig 2023 i del Concurs d’Aparadors.

En últim lloc, l’alcalde Narcís Llinàs va fer un breu resum i valoració dels 100 primers dies de govern agraint la feina i implicació del personal municipal. Podeu recuperar el vídeo sencer en el següent enllaç

L’alcalde va explicar també que s’han iniciat les obres de millora de les oficines de la deixalleria municipal que té amb un pressupost és de 139.442,71 € més IVA. La reforma també preveu la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum.