Cursos de Català a Llagostera


El Consorci per a la Normalització Lingüística amb el suport de l'Ajuntament de Llagostera ha programat cursos de català al municipi.

Les inscripcions són telemàtiques accedint al web del cnlp.cat. Els antics alumnes es podran inscriure el dia 12 i 13 de setembre i els nous alumnes ho podran fer del 14 al 15 de setembre. 

Per rebre suport presencial per a les inscripcions, cal dirigir-se a la Casa de les Vídues en els següents horaris: els alumnes antics el dia 14 de setembre, de 16 a 18h i els alumnes nous el dia 15 de setembre, de les 9.30 a 11.30h. També a l’Escola Puig de les Cadiretes també el 15 de setembre de 12 a 13h.

Tots aquells que necessitin una prova de nivell l’han de demanar en línia. Els alumnes amb un nivell inicial o de Bàsic 1 no han de fer prova. 

El curs començarà el dia 20 i 21 de setembre.