Ple ordinari del mes de juny de 2018


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 27 de juny, ha aprovat definitivament amb el vot a favor de totes les formacions el projecte d’obra local ordinària d’ampliació de l’estació de bombament d’aigües residuals de Can Prats i la relació de bens i drets afectats. Així mateix, també ha aprovat per unanimitat assignar el nom de Ridaura al carrer entre Pocafarina i Maria Gay, i President Companys i Avinguda del Gironès. 

El ple també ha aprovat provisionalment, amb el vot favorable de PDeCat i ERC i el contrari d’ALL, la modificació puntual del POUM a l’entorn de l’accés est del nucli urbà de Llagostera.

L’equip de govern ha sol·licitat deixar sobre la taula l’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal d’Esports, així com l’aprovació de la designació dels membres del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Llagostera, emplaçant la convocatòria d’una reunió amb tots els grups per fer un reglament consensuat. La resta de formacions han acceptat la petició.

D’altra banda, la moció presentada per ERC i ALL, per a l’assumpció del compromís d’obertura de les dues llars d’infants de Llagostera, ha estat retirada després de debatre-la i que els representants del col·lectiu Salvem el Niu i l’AFA de la Llar d’Infants consideressin que ja s’havia arribat a l’acord sol·licitat.