Subvenvió de la Diputació de Girona per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible

Subvenvió de la Diputació de Girona per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible

L’Ajuntament de Llagostera va concórrer a la convocatòria de la Diputació de subvencions per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants.

El projecte presentat tenia un pressupost de 9.946,71 € i ens han concedit una subvenció de 7.083,53 €.