El Ple acorda assignar el nom de carrer Ridaura

El Ple acorda  assignar el nom de carrer Ridaura

El Ple de 27 de juny de 2018 va acordar assignar el nom de Ridaura al carrer entre Pocafarina i Maria Gay, i President Companys i Avinguda del Gironès.

És un carrer que, a falta de nom propi, s’identificava com a passatge de Maria Gay, el carrer paral·lel, però no es considera convenient consolidar un carrer amb el nom de “passatge” perquè porta a confusions. Per això l’Ajuntament ha acordat per unanimitat denominar-lo “Ridaura”.