El Servei Català de Trànsit concedeix una subvenció de 71.790,74 € per a dues actuacions a Llagostera


L'Ajuntament va concórrer a la "Convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà" del Servei Català de Trànsit, que ha concedit una subvenció de 71.790,74 €, equivalent al 100 % del pressupost de les dues actuacions proposades.

1.- Millora de l'itinerari de vianants de connexió de la zona del mercat amb el casc urbà. Pressupost: 13.649,06 € (IVA inclòs).

2.- Millora de l'itinerari de vianants de connexió de la zona industrial amb el casc urbà. Pressupost: 58.141,68 € (IVA inclòs)

El termini per executar les actuacions és el 20/06/2024.

La primera actuació, centrada entre l'avinguda de l'Esport i el carrer de la Coma va començar el 19 de maig.

Consisteix en treballs d'accessibilitat dels elements de l'itinerari de la via pública que comunica la zona del mercat amb el nucli urbà, entre l'avinguda de l'Esport i el carrer la Coma.