Subvenció de la Diputació de Girona per adquirir 2 habitatges


L’Ajuntament de Llagostera ha concorregut a les convocatòries de la Diputació de concessió de subvencions en matèria d’habitatge social.

La Diputació ens ha concedit una subvenció per a adquisició de 2 habitatges, un al carrer Comte Guifré i un al carrer Consellers.

El total de la subvenció és de 60.000 €.