L’Ajuntament de Llagostera destinarà 1.500.000 euros per canalitzar l’aigua potable fins a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona


Amb aquesta actuació es pretenen solucionar els problemes històrics d’abastament i les constants pèrdues d’aigua que presenta l’actual xarxa gestionada per Rec Madral
 
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera ha aprovat, per unanimitat, els projectes d'execució per a la canalització d'aigua potable des del dipòsit de can Pinet fins la urbanització Selva Brava i el projecte constructiu de les obres de connexió de l'abastament d'aigua potable de la urbanització Font Bona des del dipòsit de Selva Brava.

Ambdues actuacions, suposaran una inversió total de 1.589.285 € i es preveu que es pugui executar a final d’aquest mateix any 2023. L’actuació compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 553.729,43 €.

L’alcalde en funcions, Antoni Navarro, ha explicat que “amb aquesta actuació es pretén donar solució a un greu problema històric que pateixen els veïns i veïnes d’aquests dos nuclis de població i alhora posar fi a les constants fuites d’aigua”.  

En aquest sentit la nova canalització permetrà garantir que l’Ajuntament pugui assumir la gestió del servei de subministrament d’aigua en aquests nuclis que actualment disposen d’una xarxa d’abastament no gestionada pel servei municipal.

Així mateix, l’alcalde ha recordat que la situació urbanística de les “dues urbanitzacions dificulta i limita moltíssim la capacitat d’actuació de l’Ajuntament”. En aquest sentit ha explicat que si bé la urbanització de Font Bona està en vies de ser recepcionada, després que els veïns constituïssin una junta de compensació per tirar endavant les obres de legalització, el cas de Selva Brava segueix encallat i ens mans dels veïns. 
La nova canalització transcorrerà en la seva totalitat per sòl no urbanitzable, seguint per camins de titularitat municipal, pel lateral de la zona de domini públic de la carretera GIV-6821 i creuant la C-35 aprofitant un pas inferior existent.

Informació relacionada:

Veure el projecte

Codi Segur de Validació: 704e04806f5a44c59ca3b08c1e089c1600

Acta del Ple