Línies de subvencions per a la retirada de l'amiant

Línies del subvencions per a la retirada de l'amiant

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d'ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 25 de Juliol del 2023.

Més informació i procediment de tramitació, en aquest enllaç.