Crònica del ple del mes de maig 2023


El Ple Ordinari es va celebrar aquest dimarts 23 de maig presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 

Es va aprovar per unanimitat les actes de la sessió ordinària del 26 d’abril i la del 22 de febrer.

En primer lloc, es va aprovar definitivament i per unanimitat el Pla de verificació de les activitats del municipi de Llagostera.

Seguidament, es va aprovar la sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici de feina privada del Sr. Carles Salas Triador. Com també el projecte per a la reforma d'un local destinat a oficines del Jutjat de Pau.

Es va aprovar, amb l’abstenció de Junts per Llagostera, la modificació de crèdit núm. 3SC 02/2023.

També es va aprovar inicialment i per unanimitat l'Ordenança municipal de circulació.

L’aprovació provisional de la modificació del POUM per regular els usos recreatius i esportius es va deixar sobre la taula.

A continuació, es va aprovar, amb les abstencions de Junts per Llagostera i PSC, el conveni col·lectiu de treballadors de l’Ajuntament de Llagostera.

Abans de les intervencions de dos regidors, es va donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local.

Per una banda, va parlar la regidora Anna Vinyes que va anunciar que durant les nits de divendres i dissabte de Festa Major, s'instal·larà al polivalent un Punt Lila. L’horari serà de mitjanit fins a les 4 de la matinada. I va afegir que s’havia acordat amb diferents agents un circuit d'abordatge en cas d'agressions masclistes i LGTBIfòbiques.

Vinyes també va informar que del 31 de maig a l'11 de juny es podran demanar les subvencions per activitats d'estiu, material escolar, sortides, activitats extraescolars. Podeu trobar tota la documentació en aquest enllaç

Per altra banda, va intervenir el regidor de Festes de Llagostera, Eduard Díaz que va desitjar molt bona Festa Major i va aprofitar per agrair la feina de la Comissió de Festes i de totes les entitats que han participat en el programa.