Informació sobre la Pesta Porcina Africana


Arran de l’evolució de la Pesta Porcina Africana (PPA) per Europa i les conseqüències devastadores que suposaria l’entrada de la malaltia a Catalunya, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) s’estan realitzant diverses actuacions per prevenir la introducció de la Pesta Porcina Africana al nostre territori.

Concretament s’ha preparat un díptic on s’explica la malaltia de la PPA, la simptomatologia, com es pot transmetre, recomanacions de bioseguretat i mesures de vigilància adreçat tant a granges d’autoconsum o reduïdes com a nuclis zoològics per informar-los i instar-los a seguir un conjunt de recomanacions per a prevenir la introducció i difusió de la malaltia a Catalunya.

Cal recordar que la prevenció de la Pesta Porcina Africana és cosa de tots i que per tant, és molt important que tots els agents implicats segueixin aquestes instruccions i extremin les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya.

Podeu consultar el díptic des d'aquí.