COMUNICAT EN RELACIÓ AL MANTENIMENT I POSADA EN MARXA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LLAGOSTERA


Com cada any, per aquestes dates, s’han iniciat les tasques de manteniment de les piscines municipals per tal de garantir la seva obertura al públic, prevista per al 12 de juny, la piscina municipal de la zona esportiva i per al dia 1 de juliol, la de la Canyera.

Les piscines públiques són equipaments municipals d’esbarjo i d’activitats esportives i durant els darrers anys s’han convertit en refugis climàtics per fer front als efectes de les onades de calor sobre la salut de les persones.  

Tal com marca la normativa vigent, per garantir que les condicions de les piscines no tinguin un efecte negatiu sobre la salut, la seguretat i el benestar dels usuaris, cal que els titulars vetllin pel manteniment d’unes correctes condicions higièniques i sanitàries de les instal·lacions i de la qualitat de l’aigua, mitjançant la implementació d’un pla d’autocontrol sobre la matèria.

En aquest sentit, durant els darrers 3 estius, l’aigua d’ambdues piscines municipals ha estat la mateixa gràcies a un sistema de recuperació químic que ha fet possible utilitzar la mateixa aigua i no haver de reomplir les piscines. Enguany, l’empresa i els tècnics responsables han desaconsellat tornar-la a reaprofitar, ja que podia ser perjudicial per a la pell i la salut de les persones usuàries de l’equipament. 

Davant d’aquesta situació, i conscients de la fase d'excepcionalitat per la greu sequera que patim, es van plantejar opcions per si es podia aprofitar aquesta aigua, com per exemple, oferir-la a l’ADF, però va declinar l’oferiment en comptar amb els seus dipòsits plens. També es van plantejar possibilitats d’usos de la brigada municipal.  Aquest usos s’ha descartat per la mala qualitat de l’aigua i la manca de mitjans per emmagatzemar-la i costos associats. 

Per aquesta raó s’ha optat per regar la zona de gespa i arbrat del voltant de les instal·lacions amb la voluntat d’allargar la vida de l’herba que faran servir els usuaris i usuàries de les dues piscines. 

En els propers dies es procedirà al buidatge de la piscina municipal de la zona esportiva. Per això, després de veure l'interès generat oferim la possibilitat als veïns d’utilitzar aquesta aigua trucant al Servei d’Atenció Ciutadana al 972 83 03 75.   

Per a qualsevol dubte o aclariment els responsables polítics i els serveis tècnics municipals estan a la disposició de tots els veïns i veïnes de Llagostera.