Ple ordinari del mes de setembre de 2017


El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres 27 de setembre, ha aprovat amb el vot favorable del PdeCat i AxLL i l’abstenció d’ERC la modificació de crèdit núm.8/2017 en relació a les obres del carrer Constància. El compte general del pressupost de l’exercici 2016 també ha estat aprovat amb el vot a favor de PdeCat i l’abstenció d’ERC i AxLL. Amb el vot favorable de tots els regidors s’ha suprimit i cancel·lat el Registre municipal de parelles estables i derogat el Reglament del Registre municipal de parelles estables. Així mateix, també s’ha modificat parcialment l’Ordenança Fiscal número 5 amb el vot a favor de totes les formacions, ordenança que feia referència a la taxa d’expedició de certificats de parelles estables. Aquests dos punts han estat aprovats en virtut d’un nou registre a nivell català que substitueix el registre municipal. Durant el ple també s’han renovat els representants al Consell social municipal.

D’altra banda, pel que fa referència a les dues mocions presentades per ERC, la proposada en relació a la instal·lació progressiva de plaques solars als edificis municipals de Llagostera ha estat acceptada amb el vot favorable de totes les formacions. Pel que fa a l’altra moció, en relació a l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge s’ha acordat a través de la Junta de Portaveus deixar-la sobre la taula i tractar-la al proper ple.