Informació sobre les eleccions municipals del 28 de maig


El pròxim diumenge 28 de maig tindran lloc les eleccions municipals. A Llagostera el col·legi electoral estarà ubicat a l’Institut.

Mitjançant la vostra adreça podeu consultar a quina mesa i secció podreu exercir el vostre dret de vot des d’aquí. Aquesta consulta no requereix de certificat digital.

 També podeu consultar la vostra inscripció al cens electoral aquí.  Aquesta consulta requereix de certificat digital. 

El proper dia 3 de maig a les 13.00 h tindrà lloc el Ple extraordinari en que es farà el sorteig dels membres que composaran les meses electorals del 28 de maig.