Informació sobre les preinscripcions a les llars d’infants municipals per al curs 2023-2024

Informació sobre les preinscripcions a les llars d’infants municipals per al curs 2023-2024

El curs 2023-2024 estaran en servei les llars d’infants municipals El Carrilet i El Niu. Són centres educatius municipals que podran acollir infants nascuts l’any 2021 (I2), 2022 (I1) i 2023 (I0).

Les famílies podran continuar triant entre dues franges horàries (matí i tarda o només matí), segons les necessitats que tinguin. A banda, podran demanar els serveis addicionals següents: servei bon dia, servei de menjador i acollida de tarda. Els horaris són els següents:

- Servei educatiu horari matí i tarda: de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17 h
- Servei educatiu horari matí: de 8.30 a 12.30 h
- Bon dia: de 8 a 8.30 h
- Menjador: de 12.30  a 15 h
- Acollida de tarda: de 17 a 17.30 h

Cal tenir en compte que en el moment de fer la preinscripció caldrà triar la franja horària per a tot el curs, sense possibilitat de canvi.

El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció a les llars d’infants municipals de Llagostera serà del 8 al 19 de maig.

El procés de preinscripció es podrà fer telemàticament (del 8 al 19 de maig), enviant la sol·licitud, el document d’acceptació de les bases i la documentació corresponent al correu electrònic carrilet1@llagostera.cat

Per garantir l’equitat, les famílies que no disposin de mitjans per dur a terme el procediment telemàtic disposaran dels dies 8, 9 i 10 de maig per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial a la llar d’infants El Niu (c/ Ganix, 2) de 9.30 a 11.30 h.

La sol·licitud de preinscripció i el document d’acceptació de les bases els trobareu al peu d'aquesta nota. 

Caldrà omplir aquests dos documents (editant el pdf o a mà) i signar-los (digitalment o a mà) per enviar-los, escanejats o bé fotografiats, per correu electrònic juntament amb la documentació demanada, també escanejada o fotografiada.

Sol·licitud de preinscripció

Bases de preinscripció 

Calendari de preinscripcions i matriculacions

Document d'acceptació de condicions

Preus del servei