El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre un nou període d’inscripcions dels cursos de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre un nou període d’inscripcions dels cursos de català

La inscripció del nou període de cursos serà el 27 de març per a alumnes preferents i el 28 i 29 de març per a la resta de persones interessades

A Llagostera hi haurà suport per a la inscripció a la Casa de les Viudes el dia 28 de març, de 17 a 19 h

Les proves de col·locació, que són un pas previ, es poden sol·licitar en línia

La prioritat del CPNL en aquesta inscripció és la continuïtat dels alumnes que ja estan fent cursos. La resta de persones interessades a fer un curs de català caldrà que acreditin el nivell com a requisit essencial per preparar la inscripció

Amb una validesa de dos anys, la prova de col·locació és gratuïta i es pot fer en línia o presencialment a qualsevol oficina o servei del CNL de Girona. En queden exemptes les persones que acreditin el nivell amb una titulació oficial de la Secretaria de Política Lingüística o les que hagin fet un curs al CPNL a partir de l’any 2005. Tampoc han de fer prova de col·locació les persones que han de començar l’aprenentatge des del nivell més bàsic. 

Un cop sol·licitada la prova de col·locació o acreditat el nivell, es podrà formalitzar la inscripció en línia a través del portal d’inscripcions. Les persones que hagin fet un curs al CPNL en els darrers 12 mesos s’hi podran inscriure el 27 de març, com a alumnes preferents. La resta de persones interessades tindran accés a la inscripció general els dies 28 i 29 de març. La inscripció també es podrà fer presencialment a la Casa de les Vídues de Llagostera el dia 28 de març, de 17 a 19 h. Es pot consultar la previsió i els horaris previstos al web del Servei Comarcal de Català del Gironès.

Els cursos que s’ofereixen en aquesta inscripció, amb una durada de 45 hores, començaran l’11 i 12 d’abril i acabaran a finals de juny. S’ofereixen cursos en les tres modalitats: presencials, virtuals i en línia.

Tota la informació necessària per preparar la inscripció, formalitzar-la i accedir a l’aula virtual és a l’espai "Inscriu-te a un curs” del web del CPNL.

Els cursos de català del CPNL són gratuïts per als nivells inicials i bàsics per facilitar al màxim la introducció de nous parlants a l’aprenentatge de la llengua. Així mateix, els cursos de nivells més avançats disposen de reduccions del 50% i del 70%, d’acord amb determinats supòsits. En qualsevol cas, caldrà acreditar la documentació que ho certifiqui durant el procés d’inscripció.

Cursos homologats i amb certificació oficial

El CPNL posa a disposició de la ciutadania una àmplia oferta de cursos generals i homologats, amb certificació oficial, des dels nivells inicials i bàsics, adreçats a les persones sense cap coneixement o amb pocs coneixements de la llengua, fins als nivells més avançats, per a aprenents que volen millorar o perfeccionar les seves habilitats comunicatives orals i escrites en català. L'oferta es pot consultar a través del cercador de cursos.

Els cursos de català s’adapten al màxim a les necessitats dels aprenents: hi ha cursos arreu del territori que s’ofereixen en diverses franges horàries, en el cas dels cursos presencials, i amb un sistema innovador i modern, en el cas dels cursos en línia. 

Tant la modalitat presencial com la virtual disposen de propostes complementàries per practicar la llengua fora de l’aula, com el Voluntariat per la llengua o les pràctiques lingüístiques en establiments col·laboradors.

La programació de cursos presencials i virtuals es complementa amb una àmplia oferta de cursos 100% en línia a tot el territori. Aquí hi trobareu la informació.