Mesures contra la grip aviària

Mesures contra la grip aviària

Davant la gravetat de les conseqüències que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Llagostera recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, la importància i l’obligació que tenen de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, així com notificar qualsevol sospita de la malaltia.

- La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament contagiosa entre aus.

-Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris, ...

-Estan obligats a comunicar la tinença o cria d’aus de corral, encara que sigui per a l’autoconsum, a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció.

-Han de complir amb les restriccions de cria a l’aire lliure que puguin afectar-los temporalment, per prevenir el contacte amb aus salvatges.

-La importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

Mortalitat elevada sense causa justificada.

Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...

Els tràmits per a la comunicació d'una explotació d'aus per a autoconsum es poden dur a terme telemàticament mitjançant l'aplicació GTR, a la qual es pot accedir a través del següent enllaç