Inversions endarrerides


El Ple del passat 29 de juny va començar amb un manifest, subscrit conjuntament amb els regidors d’ERC i de la CUP, que mostrava el nostre rebuig a la política de fronteres de la Unió Europea, que va causar més de 30 morts a Melilla, fa tan sols un dies.

També conjuntament, els mateixos tres grups, vàrem presentar una moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació, que es va aprovar per unanimitat.

Pel que fa al contingut del Ple, bàsicament es portava a aprovació la cinquena modificació de crèdit de 2022. En aquesta modificació ens vam abstenir argumentant, que tot i que algunes partides era necessari modificar-les per causa de l’increment de carburants, materials, reparacions sobrevingudes, etc., d’altres eren totalment fruit d’una mala planificació o d’una minsa dotació al pressupost ordinari. Ho vàrem avisar durant el debat de pressupostos i ho continuem fent ara: algunes de les partides del pressupost no es van dotar correctament i sembla ser que responien, com estem comprovant, a un simple exercici dirigit a quadrar comptes.

Arribat el torn de precs i preguntes, vàrem preguntar sobre l’estat d’execució del pressupost 2022 en el capítol d’inversions, tenint en compte que una bona part són heretades de partides no executades de l’any 2021. Cal destacar que algunes d’aquestes partides no únicament provenen del pressupost ordinari, sinó que vàries ho fan de modificacions de crèdit posteriors a l’aprovació del pressupost, i algunes d’aquestes, dutes amb caràcter d’urgència al ple.

Inversions com les de l’enderroc i adequació de l’espai de Ca la Txe i Cal Portuguès, la reforma de l’edifici de la  policia local, l’adequació dels nous horts socials, la millora de les àrees de veïnats i noves zones PAP, la compra de parquímetres (es van aprovar amb dues modificacions de crèdit), el local pel Jutjat de Pau, la venda de finques, les millores de l’enllumenat i l’ampliació de la deixalleria.

La resposta de l’equip de govern va ser que tenien voluntat de tirar endavant totes aquestes inversions i que en algunes ja s’hi havia fet progressos. Tot i les bones intencions de l’equip de govern, considerem que per segon any consecutiu ens trobem amb un nivell d’execució molt millorable, amb un seguit de temes embarrancats, i sense calendari definit, que ens fan creure que algunes dificultats d’execució provenen d’una mala planificació i treball en la fase de pressupost. Pressupost mal fet equival a execució defectuosa. En tornarem a parlar a finals d’any…

Junts per Llagostera