On som? Cap a on anem?


Ha tornat, amb una certa precipitació, el clima preelectoral. Arreu les formacions polítiques proposen candidats i es dediquen, novament, a pensar i explicar el model de poble que plantegen. Nosaltres també. De fet i per a ser més precisos, hem tornat al programa que ja vam treballar el 2019 per avaluar els projectes que s’han portat a terme o els que ja estan encarrilats i actualitzar-lo a partir de la nostra experiència de govern.

La naturalesa del municipalisme que defensem és claríssima. No depèn del geni d’unes persones sinó d’una voluntat col·lectiva i és per això que el nostre pas per les responsabilitats municipals, al govern o a l’oposició, són, a més de compromisos cívics i sense cap intenció professionalitzadora, compromisos temporals. No és la primera vegada que ho afirmem: la voluntat de servei, la proximitat, l’empatia amb els ciutadans, s’haurien de donar per descomptats. Els serveis municipals, tots ells, des de la neteja dels carrers a l’expedició dels permisos d’obres, haurien de funcionar com un rellotge i aquests no poden ser sinó desitjos compartits. I que massa sovint no sigui així només es pot explicar pel clamorós infrafinançament dels municipis.

Durant aquest mandat tan accidentat s’han fet esforços enormes d’organització i ampliació de plantilles i amb tota seguretat, qui porti les regnes del govern municipal en el futur, ho podrà fer en unes condicions molt millors que les que ens vam trobar quan vam entrar. Nosaltres, que parlem tant de sobiranies en el seu sentit més ampli, és a dir, que les esmentem no només amb relació a la legitimitat que tenim per decidir el nostre futur nacional, sinó també amb relació a la necessitat de recuperar per a benefici del comú els serveis i els recursos que són de tots, hem descobert que la primera de les sobiranies per la qual s’ha de combatre des d’un govern municipal és la de disposar d’un equip humà que estigui en condicions d’impulsar les polítiques que es proposen sense veure’s desbordats o col·lapsats. No és poca cosa però és essencial. En aquests moments històrics de regressió, empobriment, creixement de les desigualtats i enormes reptes mediambientals, les polítiques públiques i la defensa del comú i els seus interessos, són imprescindibles per preservar el futur del planeta i els drets materials bàsics de la majoria. És exactament això el que procurem impulsar des de les nostres regidories. Increment dels programes socials, presència permanent de la mirada del nou feminisme, un esforç econòmic en la concessió de beques en l‘àmbit de l’escola i les activitats extraescolars per combatre una de les desigualtats més feridores. Polítiques d’habitatge ambicioses que permetin la creació d’un parc d’habitatge social que procuri compensar les crueltats i les exclusions del mercat. Una gestió de la cultura allunyada del populisme, que la gestioni com un servei públic, que contraresti fins a on pugui les forces empobridores i destructives de la mercantilització i ens aproximi de manera plural, diversa i oberta, a les millors creacions del territori. Unes polítiques mediambientals que afrontin amb rigor i exigència les responsabilitats municipals en la gestió dels residus, que creïn consciència i avancin en la imprescindible transició energètica. Aquest és el camí, el que respon a la nostra concepció del municipalisme i al nostre model de poble, el que hem pogut recórrer i seguim transitant, amb dificultats o sense, des de les regidories que gestionem. El que camí pel qual avancem amb la seguretat que dona saber cap on ens adrecem.

Grup Municipal de CUP-ALL