BAN de mesures de restricció en el consum d'aigua

BAN de mesures de restricció en el consum d'aigua

Dacord amb la RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat: l'Agència Catalana de l'Aigua declara l'àmbit de Llagostera en estat de sequera i s'ha activat l'estat d'ALERTA. 

Amplia el BAN amb les restriccions. 

 Guia de consells i altres recursos

Consulta el mapa de sequera de Catalunya