Subvenció de 52.929,91€ de la Diputació de Girona

escut diputació de Girona

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona aquest any ha creat un fons extraordinari, dins del qual han atorgat a l’Ajuntament de Llagostera un import de 52.929,91€. Aquesta subvenció s’imputarà a despeses corrents del pressupost municipal 2022, i concretament servirà per minorar les despeses del servei de neteja als edificis de les escoles Puig de les Cadiretes i Lacustària.