Acció Climàtica activa la facilitació de la tramitació de les autoritzacions excepcionals per cremar restes vegetals

Acció Climàtica activa la facilitació de la tramitació de les autoritzacions excepcionals per cremar restes vegetals

El passat mes d’abril, el Govern Espanyol va publicar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que no permet la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Únicament els permet amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d’incendis forestals on en entorns silvícoles les restes representin un perill. Aquesta norma, vigent des de l’abril, afecta tot el territori de Catalunya. Això vol dir que, a partir de demà, ja no s’entrarà en l’habitual període de comunicació de cremes de restes vegetals (que anava del 15 d’octubre al 15 de març), on només calia una simple comunicació per poder tirar endavant amb l’eliminació de les restes, i en caldrà una autorització excepcional. Aquesta Llei pretén l’aprofitament i reciclatge de les restes vegetals.

Per facilitar les gestions per poder fer cremes amb aquests dos supòsits, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat en l’apartat de Tràmits del seu web el procés d’autorització excepcional per crema de restes vegetals per causa fitosanitària o restes forestals per risc.

La sol·licitud per cremes de restes vegetals se sol·licita exclusivament per raons de caràcter fitosanitari, quan no sigui possible abordar-ho amb un altre tipus de tractament i quan no hi ha d’altres mitjans per evitar la propagació de plagues i malalties. Caldrà tenir declarat aquest cultiu o plantació i detallar la plaga que l’afecta i que per evitar-ne la propagació es sol·licita la crema. Des del Servei de Sanitat Vegetal del Departament es verificarà que figuri al llistat elaborat per l’IRTA sobre plagues i malalties que cal controlar mitjançant la crema de les restes vegetals dels cultius afectats. Un cop verificat, es farà un informe que es passarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, que serà qui finalment emetrà o no l’autorització.

Pel que fa als focs d’esbarjo, com poden ser les barbacoes, es podran realitzar amb prèvia comunicació, dins del període comprès entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

A l’espera de la derogació del punt de la Llei que prohibeix les cremes

Des del primer moment el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha estat treballant i ha mantingut diverses reunions amb representants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, per tal de derogar el punt 27.3 de la Llei o d’aconseguir-ne una moratòria, amb la resposta fins ara sempre negativa dels dos ministeris.

La setmana passada es va aprovar per ponència una esmena en la Llei de la PAC per tal de derogar aquest article 27.3 de la Llei 7/2022. Però fins que aquesta nova Llei no estigui aprovada i publicada al BOE (la previsió és que sigui a finals d’any), la normativa vigent a dia d’avui és la Llei 7/2022. Això vol dir que l’article que prohibeix les cremes no ha estat derogat encara i, per tant, la prohibició de crema de restes vegetals és un fet i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i de prevenció d’incendis quan no hi ha alternatives per a la seva eliminació.

Veure BAN Municipal

Infografia interactiva amb enllaços