En marxa el Pla Local de Joventut 2022-2025


Es posa en marxa el Pla Local de Joventut 2022-2025 a Llagostera. Aquest document marcarà les línies de treball estratègiques i les polítiques juvenils del municipi durant els pròxims 4 anys. Aquests objectius s'han extret dels resultats de la diagnosi feta als joves al llarg del 2021. Un any marcat pels nous canvis i les noves tendències sorgides arran de la pandèmia. El nou pla local vol reflectir les necessitats dels joves des d'una mirada global i des d'una perspectiva actual.

Dins del Pla Local de Joventut s'hi poden consultar les metodologies dutes a terme per entendre la situació dels joves del municipi des dels diferents contextos poblacionals i l'anàlisi de diversos àmbits com l'habitatge, la salut, la cultura o la cohesió social. També s'han tingut en compte els espais comuns de treball juvenil de Llagostera.

Tal com apunta la regidora de Joventut, Sílvia Fà: "Ha sigut i continuarà sent molt important la participació dels joves. Cal que les seves opinions arribin a l'Ajuntament, un espai que encara ara creuen que no és un lloc on ells hi tinguin accés".

Al final del document es marquen les 5 directrius de Pla d'Acció que han nascut, precisament, d'aquesta anàlisi exhaustiva:

1.CLV ACULL: Facilitar espais d'acompanyament, suport, formació i orientació per al ple desenvolupament del procés d'emancipació dels joves.
2.CLV PREPARA'T: Aplicar la visió de municipi 360 en la planificació d'estructures educatives dirigides a les persones joves.
3.CLV EMPODERA'T: Abordar qualsevol tipus de violència, agressió o conducta de risc en l'àmbit de la salut i acompanyar en el procés de superació i vivència.
4.CLV CREA: Promoure l'accés de les persones joves a les diverses formes de cultura com a forma de cohesió i participació.
5.CLV ENXARXA: Mantenir i reforçar la col·laboració entre els diferents agents que treballen amb els joves per tal de compartir recursos, oportunitats i objectius en les accions.