Cursos de Català a Llagostera


El Consorci per a la Normalització Lingüística amb el suport de l'Ajuntament de Llagostera ha programat tres cursos de català.

Els cursos seran de nivell bàsic i tindran lloc a la Local Social de "La Caixa". Els participants del curs de nivell Bàsic 1 farà classe els dimarts i els dijous 10 a 12h, els participants del curs de nivell Bàsic 2, els dimarts i els dijous de les de 15 a 17h i els del nivell Bàsic 3, els dilluns i els dimecres de 15 a 17h.

Les inscripcions podran ser telemàtiques o presencials. Per fer-ho en línia, només cal accedir al web del cnlp.cat (https://www.cpnl.cat/inscripcions/). Els antics alumnes (inscripció preferent) es podran inscriure el dia 12 i 13 de setembre i els nous alumnes (inscripció general) ho podran fer del 14 al 16 de setembre.

També existeix la possibilitat de fer cursos en línia d'altres nivells on es proposa un aprenentatge autònom a través del guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma virtual Moodle i del suport d'un professor en línia.

Per inscriure's presencialment, cal dirigir-se a la Casa de les Vídues en els següents horaris: els alumnes preferents el dia 13 de setembre, d'11h a 13h i els alumnes nous el dia 14 de setembre, de les 16h a les 18h.

Tots aquells que necessitin una prova de nivell (https://www.cpnl.cat/inscripcions/prova/) l'han de demanar en línia abans del 9 de setembre.

Els cursos començaran el 22 de setembre.