​Canguratge d'acompanyament en el trajecte cap a fer esport durant el curs 22-23


Aquest any, des de l'Ajuntament de Llagostera, s'engega un servei de canguratge d'acompanyament en el trajecte cap a fer esport. Aquest consisteix en l'acompanyament per part d'un monitor/a dels infants des de les escoles fins a la zona esportiva del municipi.

Un servei pensat per ser d'utilitat en el cas de les activitats extraescolars que comencen mitja hora més tard de la sortida de l'escola i també en el cas que les famílies vulguin recollir els infants a les 17.30 h a la zona esportiva. L'objectiu és afavorir la participació dels infants en les activitats extraescolars i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies.

El canguratge s'oferirà els dies que hi hagi el mínim d'inscrits establert (8 infants per a cada escola). En la inscripció caldrà especificar els dies que es farà ús del servei i concretar quina activitat extraescolar es fa, en cas que se'n faci. La data límit per fer la inscripció és el dia 22 de setembre. Tot i que no es faci cap activitat, també es pot fer servir el servei que començarà a l'octubre i acabarà al maig.

Els preus del servei són els següents:

1 dia / setm.: 80 € / curs

2 dies / setm.: 144 € / curs

3 dies / setm.: 208 € / curs

4 dies / setm.: 240 € / curs

5 dies / setm.: 280 € / curs

Inscripció al servei des de l'escola Lacustària.

Inscripció al servei des de l'escola Puig de les Cadiretes.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 972 83 19 95 o enviar un correu a educacio@llagostera.cat.