Subvencions per a l’escolarització d’infants a infantil 0 i infantil 1 a les llars d’infants municipals

Subvencions per a l’escolarització d’infants a infantil 0 i infantil 1 a les llars d’infants municipals

Del 5 al 8 de juliol es podran sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Llagostera per a l’escolarització d’infants a infantil 0 (nascuts el 2022) i infantil 1 (nascuts el 2021) a les llars d’infants municipals

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o bé presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Llagostera (Passeig Romeu, 6), de 9 a 14 h. En cas de dubtes, els sol·licitants podran ser assessorats pel Servei d’Educació, situat a la Casa de les Vídues, durant el període de presentació de sol·licituds (de 9 a 13 h), demanant cita prèvia al 972 83 19 95 o a educacio@llagostera.cat.

Les famílies d’infantil 2 no poden optar a les subvencions per al curs 2022-2023 perquè ja disposaran del finançament del servei en horari base aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Informació, requisits i documentació a presentar
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model declaració jurada de percepció d’ingressos (Només l’han de presentar els membres de la unitat familiar que no fan declaració de la renda.)