Moció conjunta de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra


El Ple ordinari del mes de març ha aprovat per unanimitat una moció conjunta presentada pels grups municipals de CUP-ALL AMUNT, ERC, JUNTS x LLAGOSTERA i PSC-CP, de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra.     

Entre els punts de la moció hi ha:

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Llagostera contra la guerra i condemnar el conflicte armat així com les agressions de la Rússia sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i la seva població.

Segon.- Solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil.

Tercer.- Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de negociacions i canals diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada, respectant plenament el dret internacional humanitari i que permet l’accés segur a l’assistència humanitària a totes les persones que ho necessiten.

Quart.- Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent per tal de contribuir a retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits pel dret internacional a la població afectada pel conflicte.

Cinquè.- Participar, en la mesura del possible, en accions d’ajuda i assistència al poble ucraïnès, mitjançant les diferents vies i mecanismes de cooperació internacional que són competència dels ens locals.

Sisè.- Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucraïna, que també s’han vist afectades pel conflicte.

Setè.- Col·laborar amb ACNUR i Creu Roja així com, amb totes aquelles entitats de la comarca que estiguin oferint assistència, ajuda i refugi.

Vuitè.- Reclamar a les administracions supramunicipals recursos, suport i acompanyament als ajuntament de la comarca, per poder acollir les persones procedents d’Ucraïna i iniciar el procés d’integració a la societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària, posant en especial èmfasis a les dones i als infants com a potencials víctimes més vulnerables dels conflictes.

Novè.- Posar-se a disposició de treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció Exterior i Govern Obert i la Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de coordinar la resposta d’ajuda humanitària davant el conflicte armat.

Desè.- Fer-ho públic a través dels mitjans de comunicació municipals.

Podeu consular el text íntegre de la moció des d’aquí.