Llagostera posa en marxa el projecte singular UBUNTU


Aquest projecte ha obtingut la puntuació més alta de tots els projectes singulars de la Diputació de Girona

Llagostera engega el projecte singular "Ubuntu, jo sóc perquè nosaltres som" que ha aconseguit la puntuació més alta de tots els projectes presentats pels ajuntaments de les comarques gironines a la Diputació de Girona. Ubuntu té un pressupost de 14.950 € i la Diputació en finançarà el 75%, l'altre 25% anirà a càrrec de l'Ajuntament.

Es tracta d'un projecte transversal impulsat per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Llagostera que té com a objectiu convertir la cafeteria de la Llar d'avis en un pol de generació de llocs de treball, de formació per a l'ocupació i en un espai de coneixement al voltant de l'àmbit de l'atenció a la dependència.

La proposta compta amb diferents eixos d'acció. En primer lloc, l'eix educatiu, un servei per a famílies com també de formació professional i d'inserció laboral. En segon lloc, l'eix d'atenció a persones dependents. I finalment, eix social i relacional amb propostes d'activitats lúdiques i un servei de bar, on hi podran treballar persones en risc d'exclusió social.

Tots aquests àmbits es treballaran d'acord amb una estratègia de cooperació entre tots els agents públics i privats del municipi de Llagostera.

A Llagostera, el 19,3% de la població té 65 anys o més i amb un increment important de les persones que estan en fases inicials de processos de dependència i amb demandes d'obertura de recursos per part de les famílies d'aquestes persones, així doncs, un projecte com aquest pot cobrir les necessitats que ens trobarem en un futur no tan llunyà. Tal com apunta el regidor de Promoció Econòmica de Llagostera, Eduard Díaz: "amb aquest context, és necessari potenciar l'ús d'equipaments municipals per a aquestes persones grans i les seves famílies per millorar la seva activitat diària i també la seva qualitat de vida".

Actualment, està previst que el projecte doni suport a 50 persones grans i a les seves famílies, com també millorar l'ocupabilitat de 15 persones de Llagostera en risc d'exclusió.

En un futur, es té la intenció de consolidar un ecosistema dinàmic que, amb la col·laboració de diverses entitats i agents de Llagostera, i a través de la recerca i implementació d'accions comunitàries integrals i innovadores, generi un nou model d'atenció en educació, salut i convivència social més eficient i de qualitat al municipi, i que sigui exportable a altres territoris de Girona.

Per a l’execució d’aquest projecte és comptarà amb la participació de l'empresa ECOSOL.