Crònica del ple del mes de març 2022


El Ple Ordinari es va celebrar aquest dimecres 30 de març presencialment a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

En primer lloc, es va aprovar l'acta de la sessió anterior i del ple extraordinari del 15 de març.

S’aprova per unanimitat el resum numèric del padró d’habitants a 1 de gener del 2021, en 8.851 habitants.

A continuació, el regidor d'Hisenda, David Parron, va explicar que la modificació de crèdit que es porta al Ple Llagostera és de 512.000€ finançats amb romanent de tresoreria. Són actuacions previstes en el pressupost 2022 que no van ser incloses perquè volien finançar-se amb romanent.

Es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern, Esquerra Republicana Llagostera, Cup Alternativa Llagostera, i les abstencions de Junts per Llagostera i PSC, la modificació de crèdit núm. 2/2022 per suplements i crèdits extraordinaris.

Es va aprovar per unanimitat declarar la compatibilitat de l'enginyer municipal per a l’exercici d’activitat privada.

Per unanimitat el Ple de Llagostera es va aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de 5 places d’ocupació temporal.

Seguidament, el regidor d’Habitatge, Enric Ramionet, va explicar que un cop aprovat en el Ple de Llagostera anterior el Reglament d’adjudicació d’habitatges, ahir es va portar a aprovació la contraprestació que hauran de satisfer els usuaris. La quota quedarà vinculada als preus establerts per als habitatges protegits en règim de lloguer a la nostra zona geogràfica. I la contraprestació pels habitatges destinats a allotjament social en cap cas podrà superar el 20% dels ingressos de la unitat de convivència. La voluntat de l'equip de govern, compartida per tots els grups municipals, és que el preu de la renda mensual a pagar no condicioni excessivament les economies més precàries.

Es va aprovar per unanimitat la imposició de l’Ordenança Fiscal núm. 32 de la taxa del servei públic d’habitatge.

El Ple de Llagostera va aprovar una moció dels grups municipals de Cup Alternativa Llagostera,, Esquerra Republicana Llagostera i Junts per Llagostera, en suport de l'autodeterminació del poble sahrauí. El PSC es va abstenir en la votació.

Es va aprovar per unanimitat la moció conjunta presentada pels grups de Cup Alternativa Llagostera, Esquerra Republicana Llagostera, Junts per Llagostera i PSC, de suport al poble d’Ucraïna i per la fi de la guerra.

Es va donar compte de resolucions de l’Alcaldia i d’acords de la Junta de Govern Local i es van revisar els informes d’Alcaldia.

Pel que fa a Medi Ambient, David Parron va explicar que s'ha incrementat un 6% la recollida selectiva durant el 2021 i s'ha reduït en 200 tones anuals els residus que van a l'abocador. Va agrair el compromís de la ciutadania i va felicitar als tècnics de l'àrea.

Pel que fa a la Cultura, Enric Ramionet va fer una valoració molt positiva del Festival Arrima’t 2022. Ha crescut, s'ha consolidat, s'han guanyat públics nous i s'ha apropat la poesia de manera transversal, popular i plural a la gent.

També va afegir que el nivell de participació al Concurs literari de Sant Jordi d'enguany és similar a les anteriors edicions. El dia 22 d'abril es lliuraran els premis adults i juvenils, a la Biblioteca, i la resta de categories el dia 23 a la pl. Catalunya.

Va destacar que l’Escola d’Art Municipal Pere Mayol segueix creixent i que s’ha arribat als 360 usuaris des de setembre fins l’actualitat. Va aprofitar per felicitar a tot l'equip tècnic i professional de l'Àrea de Cultura de Llagostera.

Finalment, Ramionet va recordar que aquest cap de setmana s’ha organitzat una visita guiada al Castell de Montagut i a Sant Grau de Vallpresona.

Més tard, la regidora Glòria Malagón va explicar que s’estan arreglant les jardineres del municipi plantant noves plantes.

Llavors, el regidor de Festes, Eduard Diaz va recordar que el proper 9 d'abril, a partir de les 10.30h, hi ha prevista la rua de Carnaval. Ja hi ha confirmades una trentena de colles.

Va explicar també que fa dos dies es va presentar la cinquena edició del Festival Espurnes previst pels propers 6 i 7 de maig a Llagostera. El Festival torna al parc de l'Estació amb una programació de luxe gratuïta.

El regidor de Promoció Econòmica de Llagostera, Eduard Díaz, va explicar que el projecte singular presentat per Llagostera, al voltant de la Llar de la gent gran ha obtingut la puntuació més alta de tots els projectes presentats pels ajuntaments a la Diputació de Girona. El projecte es diu "Ubuntu, jo sóc perquè nosaltres som" i té per objectiu convertir la cafeteria de la Llar d'avis en un pol de generació de llocs de treball, de formació per a l'ocupació i un espai generador de coneixement al voltant de l’àmbit de l'atenció de la dependència. El projecte té un pressupost de 14.950 € i la Diputació de Girona en finançarà el 75%.

La regidora de Joventut, Sílvia Fa va comentar que aquesta setmana s’està desenvolupant l’A-TACA, un projecte d’intervenció artística urbana des de joventut, que es fa conjuntament amb Cassà de la Selva i Celrà. Va afegir que aquest any la intervenció artística es centra en les escales. Ahir els alumnes de l’institut de Llagostera van pintar les escales de l’edifici i ben aviat podrem veure el resultat a les escales de la plaça August Vidal.

La regidora d’Esports, Sílvia Fa va explicar que per culpa de la pluja es va haver de canviar la data de la II Cursa de la Dona de #Llagostera. Tindrà lloc el pròxim diumenge 24 d’abril.

L'alcalde va explicar que ahir es va inaugurar l’ampliació de l’Estació depuradora d'aigües residuals de Cassà de la Selva - Llagostera. S'ha dimensionat per a una àrea de 30.000 habitants, s'ha millorat el tractament de l'aigua i s'ha instal·lat energia fotovoltaica.

L'alcalde va anunciar que divendres hi ha previst la signatura del conveni entre les policies de Llagostera, Cassà i Caldes de Malavella, que permetrà la prestació conjunta de serveis policials entre els 3 municipis. La signatura tindrà lloc a l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb Inter amb el Departament d’Interior.

L'alcalde va comentar que ha finalitzat el procés de contractació d'un perfil tècnic d’administració general (TAG) i que en breu s'incorporarà al seu lloc de treball. Finalment agraeix la dedicació de Toni Sánchez, com a conserge de l'Escola Puig de Cadiretes, que s'ha jubilat,

Per últim, l'alcalde, Antoni Navarro, també va explicar que s'han iniciat les obres de reforma de l'edifici de la zona esportiva de la urbanització la Canyera. Aquestes obres estan finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.