Arriba la primavera als aparadors de la Llibreria Sureda i Gestrònica amb els alumnes de PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins


Els alumnes del PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins fan bona part de la formació de manera pràctica, tant de jardineria i horticultura com de floristeria. La creació dels aparadors s’emmarca en un projecte que han treballat amb Marta Pous, professora del mòdul de floristeria. A l’aula els joves van idear i dissenyar el treball que farien en els dos aparadors i ahir al matí el van portar a la pràctica. 
Tothom qui vulgui pot acostar-se a aquests establiments per veure quin ha estat el resultat  final.
Enhorabona per la feina feta i moltes gràcies a Llibreria Sureda i Gestrònica per col·laborar i permetre que els alumnes hagin pogut portar a la pràctica el projecte.
El PTT és un Pla de Transició al Treball, un espai de formació reglada que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntament de Llagostera i Cassà de la Selva. Està adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. 
El programa té la finalitat de millorar la formació de cada jove i facilitar l’inici del seu itinerari de transició al món laboral. A més a més aquest recurs pretén proporcionar-los possibilitats de continuar la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional. 
Del 2 al 13 de maig hi haurà les preinscripcions per al curs 2022-2023. Si hi estàs interessat, contacte amb la Casa de les Vídues (972 83 19 95 i 664 37 68 86).