Junts per Llagostera fa balanç

Grup Municipal de Junts per Llagostera

Som a mitja legislatura, fins i tot una mica més, i és l’ocasió ideal perquè tant des del Govern com des de l’oposició en fem balanç. Sentint les intervencions dels regidors i de l’alcalde a l’acte de presentació del balanç que l’equip de govern fa de la primera meitat del seu mandat, trobem que certes actuacions són coherents amb l’acord que van signar ERC i CUP-Alternativa. No entrem a valorar el nostre posicionament a certes polítiques de l’equip de govern, però amb la distància que donen dos anys i mig, polítiques com les d’habitatge, medi ambient o serveis socials, globalment semblen respondre a una estratègia de mandat. Ara bé, el programa d’inversions no respon a aquest criteri, i no trobem enlloc planificació, definició de prioritats i un programa d’execució que permeti que aquests quatre anys acabin aportant millores per a Llagostera, tal com va succeir en mandats anteriors. La improvisació en alguns aspectes és evident, i en aquest mandat en tenim un grapat d’exemples.

I és en l’àmbit de l’urbanisme, i especialment en la gestió de les inversions, que la tasca de govern presenta fins ara més deficiències. El cas del geriàtric n’és l’exemple més clar: en dos anys i mig no hem avançat gaire. Tan sols s’ha encarregat una auditoria externa, referida a l’actual geriàtric, per avaluar-ne el funcionament i estimar futures necessitats. I pel que fa al projecte del futur equipament, únicament s’ha aconseguit l’autorització de l’ACA per tal que el geriàtric pugui ser construït sobre els terrenys de l’avinguda de l’Esport, que ja es varen comprar per aquest fi fa una bona colla d’anys. Veient que encara falta iniciar el procés participatiu que n’ha de dissenyar l’estructura i el funcionament, i que s’ha encarregat un estudi de viabilitat econòmica, en col·laboració del Departament de Drets Socials de la Generalitat, arribem a la conclusió que ens presentarem amb tota probabilitat al final del mandat sense poder veure un projecte de geriàtric sòlid. Esperem equivocar-nos, encara hi ha temps.

El cas de geriàtric és una mostra de la deficient planificació de les inversions, que tenen com a mostra la recerca a correcuita d’un local per al jutjat de pau iniciada al mes de setembre, amb modificació de crèdit inclosa, i que finalment no s’ha pogut executar perquè no s’ha trobat local adient, o la inclusió en el pressupost 2021 d’una partida de 140.000 € per a la compra d’una finca a la Urbanització Els Escuts que no s’ha formalitzat, ni es farà, en deixar de ser necessària amb l’aval de l’ACA als terrenys de l’avinguda de l’Esport. També segueixen pendents la compra i enderroc de la finca de Ca la Txe o l’enderroc del taller situat entre els carrers Ramal i Panedes, entre d’altres.

En general, el percentatge d’execució del capítol d’inversions del pressupost 2021 és realment millorable. Els pressupostos necessiten un procés de reflexió i una planificació d’execució sobre les partides que s’hi inclouen, i no deixen de comportar un compromís ferm amb la seva implantació que creiem no s’està complint. Esperem que el pressupost de l’any 2022 sigui quelcom més acurat que els dos darrers. Com dèiem més amunt: encara hi ha temps.

Grup Municipal de Junts per Llagostera