Cap a on va Llagostera?

Grup Municipal del PSC

Voldríem destacar les mancances que veiem com a oposició a l’Ajuntament de Llagostera. Els i les socialistes per Llagostera restem a l’espera de l’estudi de mobilitat que vàrem sol·licitar en forma de moció a l’inici del mandat, un estudi amb rigor i claredat sobre quin camí ha de recórrer Llagostera, que pugui garantir la seguretat tant dels vianants com de tota mena de vehicles que circulin pels nostres carrers. La convivència entre ambdós ha de ser coherent i segura, perquè com és ben sabut per tothom és molt senzill entrar a Llagostera, però molt complex poder-ne sortir.

Avui en dia encara no sabem si les obres al passeig Pompeu Fabra seran encertades, a causa dels canvis fets segons han anat apareixent diverses queixes per part de veïns i veïnes, per la manca d’un estudi previ amb cert rigor. Prioritzem la mobilitat sostenible com hem demostrat en altres mocions, com la sol·licitud d’una regulació municipal per a vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, la moció en suport al Tren de la Costa Brava, etc. Un estudi més que necessari i clarament prioritari per a nosaltres, i creiem que per part del govern actual també, pel fet que va ser aprovada per unanimitat.

Segons sembla els canvis de prioritats son a l’ordre del dia. Un canvi que encara no està del tot clar és la municipalització de la zona blava, no comptabilitzada inicialment al pressupost i incorporada posteriorment. No tenim clar si les màquines de la zona blava seran les que ja estan instal·lades, de segona mà o de nova adquisició. Una improvisació constant que hem denunciat en diverses ocasions i que és fruit de no tenir definida quina és la Llagostera que es desitja, per poder-ne millorar la gestió.

S’ha apujat l’aigua sense cap estudi previ, que podia haver-se fet gràcies a l’adhesió a l’AMAP, però aquesta es va fer després de la pujada. Una puja necessària a causa de l’augment del cost de l’aigua dels darrers anys, però d’altres despeses només es disposava de la informació facilitada per l’empresa concessionària actual. Des de diversos punts de vista, les coses es veuen millor.

Els darrers anys, l’Ajuntament ha realitzat una inversió important en la formació d’agents que ja no formen part de la Policia Local de Llagostera. El govern actual vol destacar que han arribat a l’acord d’un mínim de tres anys abans de sol·licitar la sortida cap a altres municipis. Els i les socialistes creiem que cal dialogar i arribar a una solució molt més ferma i no temporal. Perquè invertir en seguretat és invertir en el benestar de la ciutadania. Una bona policia local no és només aquella que està ben formada, sinó la que és propera a la ciutadania i treballa a gust en el seu lloc de treball, com qualsevol altre personal de l’Administració i o a qualsevol altra feina. Esperem doncs que es trobi una solució definitiva per no continuar amb aquesta pèrdua d’agents.

També restem a l’espera de quin és el futur per als gats de carrer de Llagostera. Actualment, se’n fa més càrrec les persones voluntàries de les associacions protectores que no pas l’Ajuntament, ja que no s’ha fet cap mena d’instal·lació de refugi. Sembla que per no haver arribat a cap acord amb aquestes associacions: primer fem-lo i després ja parlarem de qui se’n farà càrrec. Al cap i a la fi, la responsabilitat dels gats de carrer és de l’Ajuntament.

Clarament, només podem dir que restem a l’espera de saber quin és el futur que vol definir el govern per a Llagostera i la seva ciutadania.

Els i les socialistes ho tenim ben clar.

Grup Municipal del PSC