Crònica del ple del mes de febrer 2022


El Ple Ordinari es va celebrar aquest dimecres 23 de febrer presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

En primer lloc, es va aprovar l'acta de la sessió anterior.

Es va aprovar per unanimitat l'adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès en matèria de turisme.

Es va aprovar definitivament per unanimitat el Reglament Municipal de la Gent de Pagès després de resoldre les al·legacions.

Es va aprovar inicialment per unanimitat el Pla Local de Joventut. El regidor d'Habitatge Llagostera, Enric Ramionet, va explicar que l'Ajuntament entén les polítiques d'habitatge com una prioritat. L'habitatge és un dret bàsic reconegut en tots els tractats, però no pot ser un dret efectiu sense polítiques públiques decidides.

En aquest sentit, Ramionet, va defensar que el reglament per a l'adjudicació dels habitatges municipals o gestionats per l'Ajuntament és necessari per ordenar les adjudicacions dels habitatges que en formen part, i per això es va portar a aprovació.

Per tant, es va aprovar per unanimitat el reglament per a l'adjudicació dels habitatges municipals o gestionats per l'Ajuntament. Pel que fa a la cessió al Museu d'Arqueologia de Catalunya de material arqueològic procedent de fora del terme municipal de Llagostera, Ramionet, va declarar que són peces procedents d'Ullastret, la Plana Basarda i el Puig del Castell, que fora del seu context, perden valor.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat la cessió gratuïta al Museu d'Arqueologia de Catalunya de material arqueològic procedent de fora del terme municipal de Llagostera.

A continuació, el regidor David Parron ha defensat la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2022 per un total de 9 places, a cobrir en els 3 propers anys. Es va aprovar, amb els vots favorables d'Esquerra Llagostera, Cup Alternativa Llagostera i PSC Llagostera, i el vot contrari de Junts per Llagostera, la modificació l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2022.

Es va dur a debat la moció presentada pel grup municipal de Junts per Llagostera sobre modificar l'ordenança fiscal núm. 24 referent als caixers automàtics d'entitats financeres i es va aprovar per unanimitat.

La regidora de drets socials, Anna Vinyas, va explicar que el dia 3 de març s'ha convocat el Consell Social per tal de valorar les necessitats en l'àmbit social i plantejar nous projectes.

També va comentar que es van reunir amb la Fundació Ramon Noguera per escoltar les inquietuds que tenen les persones que assisteixen al taller ocupacional i plantejar més recursos adreçats a les persones amb diversitat funcional. Vinyas va anunciar que al març començaran 2 grups del taller de memòria tots els dilluns del 21 de març al 13 de juny.

Les inscripcions s'obriran el pròxim 28 de febrer al SAC. Finalment, la regidora va exposar que ja s'estan tancant els actes per commemorar el 8 de març, Dia de la Dona. La programació s'ha fet de forma transversal en les diferents àrees i serveis municipals.

El regidor de Medi Ambient, David Parron, va explicar que tal com estava previst el dia 31 de gener es van incorporar les noves zones del servei de porta a porta i el nou calendari de recollida d'escombraries.

Durant aquest primer mes la valoració és positiva. Així mateix, va explicar també que el 25 de gener van entrar en funcionament els nous carnets de la deixalleria que permeten un millor control d'accés i de les aportacions de les persones, comerços i empreses usuàries.

Més endavant, el regidor de cultura, Enric Ramionet, va informar que la programació cultural està funcionant molt bé i s'està recuperant públic. El mes de març ve carregat de propostes de les quals destaca l'Arrima't, festival de poesia.

Finalment, Ramionet va recorda que s'ha convocat el XXVII Concurs Literari Sant Jordi i que s'està preparant el lliurament de premis i els actes de la diada de Sant Jordi. La regidora Glòria Malagón va explicar que ja s'ha contractat un paleta en plantilla i s'han posat en marxa les obres per reconstruir les voreres malmeses al municipi.

El regidor de promoció econòmica de Llagostera, Eduard Diaz, va recordar que des del passat 16 de febrer ja es poden recollir les targetes moneder de 20€ de la campanya nadalenca "Aquest Nadal, comprar a Llagostera té premi".

Com a regidor de festes, Diaz, va explicar que juntament amb els municipis de la Costa Brava centre s'ha ajornat la Rua de Carnaval al mes d'abril. A Llagostera la rua serà el dissabte 9 d'abril. La setmana vinent s'obriran les inscripcions.

La regidora d'educació, Sílvia Fa, va explicar que aquest dissabte s'ha presentat el pla estratègic local d'Educació 360. I que s'ha començat a parlar de la creació del Consell Educatiu Municipal a partir del Consell Escolar.

Així mateix, Fa va comentar que es vetllarà perquè totes les activitats incloguin les persones amb diversitat funcional. La cursa de la dona en serà un exemple tant de participació com de voluntariat.

Pel que fa a Esports, Sílvia Fa, va explicar que s'ha augmentat i reorganitzat la plantilla de personal amb la voluntat de donar millor cobertura a totes les necessitats dels clubs i activitats que es desenvolupen als espais esportius municipals.

La regidora també va afirmar que demà hi ha prevista la primera sessió del Consell d'Infants on se'ls dona veu i participaran activament en la presa de decisions de qüestions que els afecten directament.I va explicar que la II Cursa de la dona està inclosa dins els actes de celebració del 8M. Aquesta segona edició serà presencial amb la voluntat que perduri en el temps. Com a novetat la cursa tindrà un recorregut inclusiu.

L'alcalde Antoni Navarro va comentar que el proper 28 de febrer és el darrer dia de l'actual sergent de la Policia Local, que es reincorpora als Mossos. Li va agrair la dedicació i la gran tasca de millora realitzada durant aquest temps al capdavant del cos de la Policia Local.

L'alcalde va explicar que s'ha actualitzat la senyalització de velocitat a l'interior de la població, adaptant-la a la nova normativa de Trànsit. S'ha instal·lat un radar pedagògic al c/ Camprodon i es preveu realitzar controls en diversos punts on s'ha detectat excés de velocitat.

En la darrera Junta del Patronat de la Residència Josep Baulida es va acordar felicitar el personal del centre pel fet de mantenir sense cap contagi els residents. En nom de l'Ajuntament l'alcalde va fer pública aquesta felicitació.

L'alcalde es va assabentar que el dia 9 de febrer es va reunir amb els propietaris del SUD-11 (terrenys al davant de la deixalleria) per avançar en el procés d'urbanització del sector per poder disposar d'una nova zona industrial que permeti la instal·lació de noves empreses.

Finalment, l'alcalde va lamentar la mort de Miquel Ramis Coris i va adreçar unes paraules de record. Va ser regidor de l'Ajuntament de Llagostera els anys 1999-2003.