Procés de participació ciutadana pel Pla d’Igualtat de Gènere de Llagostera


L’Ajuntament de Llagostera ha iniciat el procés de consulta i participació ciutadana en el marc del Pla d’Igualtat de Gènere del municipi.

Amb la voluntat de disposar d’un Pla el més acurat i orientat possible a les necessitats del municipi es pretén implicar el teixit veïnal, associatiu i empresarial, amb l’objectiu de generar un diagnòstic a partir del qual plantejar polítiques que promoguin canvis reals i que vagin a l'arrel de les desigualtats de gènere, sexuals, de violència, econòmiques i culturals.

“Les polítiques d’igualtat de gènere entre homes i dones són una prioritat municipal de l’equip de govern, des d’una mirada que tingui en compte les diversitats sexuals i de gènere, així com la classe social, l’origen ètnic, la situació legal, l’edat i les capacitats de les persones que determinen  la nostra quotidianitat”, tal com ha explicat la regidora d’Igualtat, Anna Viñas.

Amb la redacció del Pla d’Igualtat de Gènere local, es veurà complementada la creació de l’Àrea de Feminismes, que recollirà i impulsarà les accions que es duran a terme en els propers 4 anys en termes d’igualtat de gènere, en àmbits com l’educació, la salut, la cultura, la seguretat, la salut, les polítiques de joventut i altres, per tal de promoure aquesta igualtat de forma transversal. Entre les prioritats del Pla d’Igualtat de Ciutadania s’hi inclouran:
▪ El bon govern, per integrar la igualtat en el si de les institucions i administracions públiques del territori i les seves polítiques, de forma transversal.
▪ L'apoderament de les dones, persones LGBTIQ i persones en situació de discriminació, a través de la capacitació, el suport i l’autonomia, per a fomentar aquest apoderament a tots els nivells.
▪ La transformació de les economies i l'organització social per a garantir els drets i contribuir a un model social, econòmic i ecològic sostenible amb l'entorn i la vida de les persones.
▪ La transformació de les relacions de gènere, per a construir vides lliures de violència contra les dones i persones LGBTIQ, treballant la prevenció i l'atenció integral a les supervivents fins a la seva completa recuperació

El procés de redacció del Pla d’Igualtat de Gènere de Llagostera s’ha encarregat a la cooperativa de consultoria i recerca feminista Sudergintza Koop.

Un cop estigui redactat el Pla es durà a terme una presentació.