Nova guia de taxes, impostos i bonificacions 2022


Els impostos i les taxes garanteixen que l’Ajuntament de Llagostera pugui prestar uns serveis públics adequats i de qualitat.

La modificació de les ordenances fiscals de Llagostera per a l’any 2022 no suposa, en general, un canvi substancial dels impostos respecte el 2021 i adequa algunes taxes, en especial la relativa a la recollida d’escombraries, a la realitat de les millores ja implantades o previstes properament.

Igualment, es continua apostant per dotar les principals ordenances fiscals de contingut social i polític i es mantenen les bonificacions per baixos ingressos, la consolidació i el foment de polítiques mediambientals destinades a la reducció de residus o a l’impacte del canvi climàtic, així com les polítiques encaminades a la mobilització del parc d’habitatges buits del municipi.

En aquesta guia us fem esment del calendari fiscal i de les bonificacions més rellevants per al 2022.

Ben aviat trobareu a la vostra bústia la guia del 2022.

També la podeu consultar en línia aquí.