Crònica del Ple Ordinari del 29 de desembre


El Ple Ordinari es va celebrar aquest dimecres 29 de desembre de manera telemàtica.

Es va aprovar l’acta de la sessió anterior.

Es va aprovar per unanimitat ratificar el Decret d'Alcaldia 2021/1354, pel qual es corregeix un error material del text del conveni per a l'associació de les policies locals de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera.

Es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Pla de Serveis del Consell Comarcal del Gironès en matèria energètica.

També es va aprovar per unanimitat els contractes d'arrendament de finques rústiques privades per a la disposició de contenidors per a la recollida selectiva i la modificació de l'ordenança reguladora de la instal·lació de les terrasses.

Després de posar-se a debat la moció conjunta d’Esquerra, la Cup Alternativa i Junts per Llagostera, en defensa del català a les escoles. Es va aprovar amb l’abstenció del PSC.

Es va aprovar per unanimitat, l’adhesió al Pla de Serveis d’assistència i cooperació tècnica en matèria de gestió energètica amb el Consell Comarcal del Gironès que permetrà renovar els serveis de comptabilitat energètica i del punt d’Infoenergia.

També es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, els contractes d'arrendament de les finques rústiques privades on s’han situat els contenidors per a la recollida selectiva en veïnats.

El regidor d'Hisenda, David Parron, va explicar que el pressupost municipal per al 2022 és de 9.575.000€, un 0,87% més que el 2021. I per a la Residència Josep Baulida el pressupost és d’1.498.400€. El pressupost per al 2022 també inclou inversions per un total de 925.295€, les quals es finançaran en part amb un crèdit de 600.000€. El deute viu de Llagostera se situarà en 31,95%, molt inferior al màxim del 110% permès per llei.

Pel que fa al capítol de personal, la plantilla de l’ajuntament augmentarà en 10 persones que s’incorporaran a diferents àrees i als serveis generals, pal·liant en part la manca estructural de personal que es pateix de fa anys. La despesa de personal augmenta un 13%.

Sobre als ingressos es va destacar l’increment del 13% del Fons Nacional de Cooperació de l’Estat, 110.000€ de la venda de parcel·les que es destinaran a polítiques d’habitatge Subvenció de la Diputació de Girona per a la inversió en les millores de les àrees dels veïnats.

I sobre les despeses, les subvencions sumen 390.967€, un 15,8% més que el 2021. Destaca la puja en les inversions per reduir desigualtats (+31,97%) i les atorgades al teixit cultural i associatiu (+19,56%).

Entre les subvencions es va destacar l'increment del +16,7% a l’Escola de Música del Casino i el de +55,6% destinades a l’educació i al lleure.

A cooperació es destina el 0,7% (38.500€) com es ve fent en els darrers 2 anys.

Igualment, el pressupost municipal 2022 preveu un increment salarial del 2% per a la plantilla.

En matèria de medi ambient es preveu incorporar una persona administrativa a jornada completa, construir unes noves oficines per poder treballar en condicions dignes i amb espai suficient i una millora en les àrees de contenidors dels veïnats amb tancament de fusta.

Dins les campanyes de foment de prevenció de residus es disposarà d'una partida per a la compra de Boc’n’Rolls per a tot l’alumnat de l’IES Llagostera i es realitzarà la campanya "Jo sóc CoCo" de Consum Conscient encaminada al Residu Zero.

Pel que fa a franges perimetrals es preveu fer la de la Urbanització de la Selva Brava i la inversió de manteniment de camins veïnals es manté en 44.000€.

El regidor David Parron, va destacar que el pressupost municipal 2022 és "valent i ambiciós, sobretot en matèria de personal, però també en les accions i inversions amb la voluntat de continuar desplegant el Pla de Govern".

Seguint amb les àrees de Feminisme i Drets Socials, la regidora Anna Vinyas va explicar que augmenta la partida d’acollida i ciutadania fins als 20.000€ ampliant el servei d'acollida i el servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.

Com també, el pressupost contempla una partida nova de 14.000€ mitjançant un conveni entre el Consorci de Benestar Social del Gironès pel desenvolupament del centre obert per atendre els infants que presenten més vulnerabilitat, durant tot el curs.

S'incrementa la partida de Serveis Socials on es destinen 162.500€ amb la voluntat de poder augmentar el servei d’atenció domiciliaria acordat amb el Consorci de Benestar Social del Gironès per poder oferir un servei amb més celeritat.

Igualment, augmenta el 55% respecte l’any anterior les subvencions adreçades a casals estiu, activitats extraescolars i material escolar on s'hi destinen 70.000€ per tal de poder garantir que tots els infants puguin accedir a activitats de lleure i esport.

I s'incrementa el pressupost a les subvencions dedicades a les entitats socials amb un total de 21.400€ per tal de poder dur a terme projectes que complementen l’actuació de Serveis Socials com Càrites, Creu Roja, etc.

Es continuarà amb l’aposta del 0’7% dedicat a la cooperació internacional amb un total de 30.000€. I es seguirà fomentant els projectes solidaris de les entitats arrelades al municipi, com també es continua amb la col·laboració amb la fundació Open Arms.

La regidora Anna Vinyas va seguir explicant que s'augmenta un 13% el pressupost de l'àrea de Feminisme i Drets Socials, respecte a l’any anterior, consolidant així l’aposta i el compromís del govern amb les polítiques socials i feministes.

Passant a l’àrea de Cultura, el regidor Enric Ramionet, va apuntar que el pressupost és continuista, que manté i vol potenciar aquelles activitats que defensen el patrimoni cultural i ens enriqueixen personalment i col·lectivament.

Entre els objectius hi ha fer créixer el Festival de Poesia Arrima’t, les jornades del segar i el batre amb l’Arrela’t, les Revoltes d’Octubre i tota la intensa programació cultural de música, dansa, teatre i cinema.

També es preveu potenciar la programació de cursos, tallers, exposicions i activitats que s’organitzen des de l’Escola d’Art Pere Mayol, la Biblioteca i Can Caciques i també de les publicacions de l’Arxiu.

En matèria d’Habitatge, el pressupost s’incrementa un 48% amb l’objectiu de consolidar els serveis de l’oficina i augmentar el parc d’habitatge social amb la compra i la mobilització d’habitatges tancats.

Pel que fa a Sobiranies, es seguirà treballant per recuperar serveis externalitats amb la voluntat de destinar els beneficis a la ciutadania. Durant el 2022 es concretarà la recuperació de la Zona Blava.

La regidora Glòria Malagon va destacar la contractació de 2 persones per a la Brigada de Llagostera. La voluntat és incrementar la neteja i manteniment dels espais públics del municipi, que amb la pandèmia han vist augmentada la freqüentació de persones i la seva deterioració.

Tal i com es va avançar, el pressupost pel 2022 inclou una partida de 20.000 € per acabar d'arranjar els parcs infantils del municipi que s'han començat a reparar aquest 2021.

El regidor de l’àrea de promoció econòmica de Llagostera Eduard Diaz, va destacar l'aposta participativa i de col·laboració amb els agents econòmics locals. A través del Consell de Promoció Econòmica es consensuaran les actuacions de promoció turística i les subvencions per dinamitzar el comerç local. També va parlar de l'augment d'un 10% del pressupost destinat a la Fira del Bolet amb motiu de la 20a edició prevista per a l'any vinent.

Va continuar subratllant que per primera vegada es crea una partida de dinamització de la Llar de la Gent Gran dotada amb 5.000€. Es seguirà treballant per convertir aquest espai en el centre de la vellesa a Llagostera.

A l'espera d'una millora de la situació de la Covid-19, el pressupost municipal pel 2022 contempla poder celebrar una Festa Major i totes les festes d’estiu, amb una àmplia i variada programació de concerts i d'activitats per a tothom.

A continuació, en matèria d'Esports, la regidora Sílvia Fa, va destacar la consolidació de la Cursa de la Dona dotant-la d’una partida específica en el pressupost municipal del 2022. Així mateix, el pressupost municipal del 2022 preveu una partida destinada al marcatge permanent de la Cursa de Sant Esteve, amb la voluntat de donar-li la importància històrica que mereix una de les curses més antigues de Catalunya que enguany ha celebrat la 41a edició. També es preveu implantar un nou sistema d’entrada a les piscines municipals que ho faci més àgil per la població. Aquestes dues darreres actuacions es faran amb la incorporació de romanents de tresoreria del pressupost del 2021.

Pel que fa a Educació, el pressupost 2022 preveu fomentar totes les accions que han de desenvolupar el Pla Educatiu Local emmarcat dins del projecte d’Educació 360. Hi haurà conferències i formacions per a les famílies, entre altres actuacions.

Finalment, en l'àmbit de Joventut, el pressupost contempla augmentar l’acompanyament personalitat d’aquells joves que ho necessitin a partir del setembre vinent.

Antoni Navarro, alcalde de Llagostera, va comentar que hi ha hagut actuacions que per motius diversos, com la falta d’equip jurídic o conflictes de propietats dels bancs, no s’han dut a terme aquest 2021 i s’executaran el 2022.

Va apuntar les millores en la policia local amb la nova incorporació d’un agent a la plantilla, la modernització i restauració de les instal·lacions, l’adquisició de càmeres personals per als agents i els vehicles amb protecció per recollida d’animals.

L'alcalde va explicar que es posarà en marxa un projecte per fer més accessibles les voreres, com també l’adequació del pàrquing PAU2, la canonada d’aigua a Mont Rei i a la Mata i l’acabament de la urbanització del carrer Indústria.

Es preveu la compra de Ca la Txe, un cop solucionats els problemes de registres de la propietat entre els fons d’inversió. A continuació, s’enderrocarà juntament amb Casablanca.

 

Pel que fa als edificis municipals, l’alcalde va destacar que es canviaran els tancaments de l’ajuntament. Aquesta modificació estava planificada per al 2021, però és necessari un informe previ de Cultura.

Per tancar el tema d’infraestructures, l’alcalde menciona les obres vinculades al PUOSC al rec de Can Gotarra, Canyera i Escoles.

El pressupost preveu una aportació econòmica de 50.000€ per equilibrar el pressupost en el geriàtric, així com la contractació d’un tècnic sanitari.

Finalment, es va aprovar el pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022 amb els vots favorables de l’equip de govern d’Esquerra, Cup-Alternativa, l’abstenció del PSC i el vot contrari de Junts per Llagostera. També es va aprovar per unanimitat el contracte privat d'arrendament d’un habitatge situat al carrer Álvarez de Castro.