Què et sembla el sentit de circulació del carrer Joan Maragall?


Transcorreguts més de 30 dies des de l’obertura del carrer Joan Maragall, tal i com es va acordar amb els veïns, des de l’Ajuntament de Llagostera obrim un procés de recollida d’opinions i suggeriments, obert a tota la ciutadania, per valorar el funcionament del sentit de circulació del carrer. Podeu fer-ho utilitzant aquest senzill formulari, que trobareu a l'espai de participació ciutadana.

El termini de recollida d’opinions i propostes finalitzarà el proper 31 de maig