Què et sembla el sentit de circulació del carrer Joan Maragall?

Què et sembla el sentit de circulació del carrer Joan Maragall?

Transcorreguts més de 30 dies des de l’obertura del carrer Joan Maragall, tal i com es va acordar amb els veïns, des de l’Ajuntament de Llagostera obrim un procés de recollida d’opinions i suggeriments, obert a tota la ciutadania, per valorar el funcionament del sentit de circulació del carrer. Podeu fer-ho utilitzant aquest senzill formulari, que trobareu a l'espai de participació ciutadana.

El termini de recollida d’opinions i propostes finalitzarà el proper 31 de maig