Adapta el teu negoci al català!


Recurs gratuït per a comerços i establiments.

El Servei de Català del Gironès, que pertany al Consorci per a la Normalització Lingüística, és un servei públic que pot ajudar a l’hora de revisar i traduir al català els rètols, els fullets de publicitat i tota la documentació que els establiments de Llagostera posen a disposició dels clients.

Cal recordar que la llengua pròpia de Catalunya és el català, i que aquesta és la llengua oficial al costat del castellà. La llei diu: “La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

Per això, des de les administracions començant per l’Ajuntament, fem un esforç perquè els comerços i serveis disposin de recursos per adequar els establiments a la llei. Així, el Servei de Català atendrà de forma gratuïta i corregirà o traduirà els fullets i la publicitat de tots aquells comerços que vulguin disposar d’aquest servei.

Es pot contactar per mitjà del telèfon 972 21 32 62 o el correu girones@cpnl.cat.