Tramitació dels comunicats de crema


A partir del 16 d’octubre i fins al 14 de març (ambdós inclosos), totes aquelles persones que vulguin encendre foc dins el terme municipal caldrà que tramitin el corresponent comunicat de crema. 

Hi ha dues opcions per poder fer-ho:

1)   Presencialment a les oficines de l’Ajuntament ubicades al passeig Romeu, núm. 6, de les 09.00 a les 14.00 hores, de dilluns a divendres.

2)   Telemàticament (cal disposar de certificat digital o idCAT Mòbil) a través dels següents enllaços: 

pagès:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

nucli urbà: 

http://tramits.llagostera.cat/index7edb.html?option=com_content&view=article&id=87%3Acomunicacio-i-autoritzacio-per-encendre-foc&catid=34%3Amedi-ambient&Itemid=63 aquest document s’haurà d’adjuntar a la instància genèrica (https://www.seu-e.cat/ca/web/llagostera/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica)

Cal recordar que el telèfon d’emergències per incendis forestals a Catalunya és el 112.

Veure BAN