Subvencions per millorar l'eficiència energètica de les explotacions agropecuàries


El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha convocat un programa de subvencions per a actuacions de millora de l’eficiència energètica en explotacions agropecuàries aquest any 2021. 

Les accions subvencionables en aquesta convocatòria són la reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d'energia final i les emissions de CO2, i la reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d'energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d'energia final i les emissions CO2.

La quantia màxima de cada ajuda és el 30% de la inversió elegible del projecte, sent aquesta de mínim 3.000 per cada sol·licitud. 

Des de l'Àrea de Medi Ambient i Medi Rural animem als agricultors i ramaders de Llagostera a què valorin acollir-se a aquest programa de subvencions per tal de ser proactius en la reducció d'emissions de CO2 en el món rural. 

Podeu consultar més informació en el següent enllaç.