Crònica del Ple del mes de juliol de 2021


El Ple ordinari del mes de juliol de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimecres, 28 de juliol, de manera telemàtica, va aprovar l’acta de la sessió del Ple corresponent al mes de juny.

Amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició, es va aprovar la modificació de crèdit número 5/2021 per suplements i crèdits extraordinaris.

Per unanimitat es va aprovar el compte general de l’any 2020.

També per unanimitat es va aprovar l’adhesió al Conveni entre l'AEAT i la FEMP d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb els ens locals.

Amb tots els vots a favor s’aprova l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2021.

El grup municipal de Junts per Llagostera va presentar una moció sobre la reducció del servei d'atenció al públic que imposen els bancs, que es va aprovar per unanimitat.

El grup municipal PSC va presentar una moció per la implantació de la Fira del Medi Ambient a Llagostera, que no va prosperar.

El grup municipal de Junts per Llagostera va presentar una moció sobre la mobilitat sostenible, que es va aprovar per unanimitat. 

Podeu recuperar el Ple d’aquest enllaç.

Podeu veure l’ordre del dia des d’aquí.