Crònica del Ple del mes de juny de 2021

Crònica del Ple del mes de juny de 2021

El Ple ordinari del mes de juny de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dimarts, 29 de juny, a la Sala de sessions, va aprovar les actes de les sessions dels plens del mes d’abril i de maig. 

Per unanimitat es va aprovar l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

També per unanimitat es va aprovar inicialment la modificació de plantilla del personal per modificar el nivell i el complement específic assignat a la plaça d'Intervenció.

Es va esmenar l’error material del projecte de modificació puntual del POUM per modificar el traçat d'un tram del camí públic de can Raurich.

Per urgència, es va incorporar una moció conjunta de suport al Correllengua 2021, com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris de parla catalana. 

El grup municipal de Junts per Llagostera va presentar una moció sobre la protecció del patrimoni local, que es va aprovar per unanimitat. 

La moció presentada pel grup municipal PSC sobre la implantació de la Fira del Medi Ambient va quedar sobre la taula a causa de l’absència del regidor Àlex Maqueda.

Podeu recuperar el Ple d’aquest enllaç.

Podeu veure l’ordre del dia des d’aquí.