Subvencions per a l’escolarització d’infants de 0-3 anys a les llars d’infants municipals


Del 5 al 9 de juliol es podran sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Llagostera per a l’escolarització d’infants de 0-3 anys a les llars d’infants municipals.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament per la seu electrònica de l’Ajuntament o bé presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Llagostera (de 9 a 14 h). En cas de dubtes, els sol·licitants podran ser assessorats pel Servei d’Educació, situat a la Casa de les Vídues, durant el període de presentació de sol·licituds (de 9 a 13 h), demanant cita prèvia al 972 83 19 95.
 
Informació, requisits i documentació a presentar
Bases completes
Formulari de sol·licitud

Model Declaració jurada de percepció d’ingressos