La Fundació Privada Patronat de la Santa Creu de la Selva de Girona inicia les obres de construcció de 16 habitatges de protecció oficial a Llagostera

Obres carrer roser

Estaran destinats a persones de més de 60 anys, plenament autònomes  i seran en règim de lloguer assequible. 

El Patronat Santa Creu de la Selva ha iniciat les obres de construcció d’un edifici de protecció oficial a Llagostera ubicat al carrer Roser que constarà de 16 habitatges destinats a persones de més de 60 anys, plenament autònomes. 

Els habitatges projectats tindran entre una i dues habitacions. L’edifici també disposarà de dues sales, 20 aparcaments subterranis, i 18 trasters. 

Es preveu que la nova promoció d'habitatges estigui finalitzada a finals de l’any vinent i seran gestionats directament per la fundació en règim de lloguer assequible. 

Es tracta d'una proposta de cohabitatge sènior que vol fomentar la convivència entre els llogaters majors de 60 anys i que siguin plenament autònoms. 

Aquest tipus d’habitatges col·laboratius, àmpliament estesos a països del centre i nord d'Europa, permeten reunir persones amb perfils i interessos compartits que tenen voluntat de fer vida en comunitat. 

Tot i així cada família disposa del seu habitatge d'ús privat, però, alhora, compta amb zones comunes on els veïns poden desenvolupar activitats conjuntes, tal i com han explicat els responsables del Patronat Santa Creu de la Selva. 

Per tal de comptar amb espais comuns suficients, no s'ha esgotat la densitat màxima d'habitatges permesa, la qual cosa permetrà que l'edifici tingui dues sales comunes de 100 m² cadascuna equipades amb cuina, menjador, sala d'estar, entre d'altres, a més d'àmplies terrasses exteriors i jardí comunitari. 

En conseqüència, els destinataris d'aquest projecte hauran de ser persones predisposades a la participació. En definitiva, es pretén un equilibri entre la vida privada de cadascú i la convivència activa del col·lectiu, tal i com ha destacat el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Llagostera, Enric Ramionet.

Sobre La Fundació Privada Patronat de la Santa Creu de la Selva de Girona

El Patronat Santa Creu és una fundació privada sense ànim de lucre homologada per la Generalitat de Catalunya com a promotor social d'habitatges i que contribueix des de l'any 1957 a fer efectiu el dret dels ciutadans a un habitatge digne i adequat en condicions econòmiques assequibles.

Actualment, l'activitat principal del Patronat és la promoció d'edificis plurifamiliars d'obra nova a la província de Girona, així com la posterior gestió d'aquests habitatges, principalment en règim de lloguer protegit, destinats al conjunt de la població i també a sectors amb necessitats específiques d'habitatge com els joves, la gent gran i diversos col·lectius vulnerables.