L’Ajuntament de Llagostera regularà el procediment d’inspecció i intervenció sobre els habitatges buits de grans tenidors


El Ple municipal n’ha aprovat inicialment, per unanimitat, la proposta d’ordenança amb la voluntat de mobilitzar habitatges buits i que aquests compleixin la funció social que està descrita per Llei

L’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera (ERC i CUP-Alternativa) segueix fent passos per poder destinar a lloguer els més de 100 habitatges buits que actualment estan en mans de grans tenidors com bancs i fons d’inversió. 

El ple de l’ajuntament celebrat aquest dilluns al vespre ha aprovat inicialment una ordenança reguladora del procediment d'inspecció i intervenció sobre els habitatges buits.

Aquesta ordenança persegueix regular la tramitació dels expedients de verificació de la utilització anòmala de l’habitatge, aconseguir la seva mobilització i en darrera instància imposar les sancions i multes coercitives que preveuen les lleis d’habitatge”, tal com ha explicat el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Llagostera, Enric Ramionet.

A Llagostera hi ha actualment més de 100 habitatges buits, la gran majoria propietat de grans tenidors i a la vegada una demanda desesperant d’habitatges de lloguer a preu assequible.  

En aquest sentit l’aprovació de l’ordenança, suposa un pas més que permet a l’Ajuntament progressar en les actuacions que ja s’han dut a terme o s’efectuaran pròximament i activar, en la mesura del que sigui possible, els habitatges que estan desocupats per tal que donin servei a la població i als diversos segments socials, culturals i econòmics que la conformen (famílies tutelades pels serveis socials, joves que es volen emancipar, persones grans que viuen soles i en situació precària...)

Aquesta actuació se suma també a la recent signatura del conveni entre l’Ajuntament de Llagostera i la SAREB, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, per a la cessió de 6 habitatges destinats a lloguer assequible o per satisfer emergències residencials.

La proposta d’ordenança, que queda a exposició pública durant 30 dies ha estat aprovada per unanimitat.