Crònica del Ple del mes de maig de 2021


El Ple ordinari del mes de maig de l’Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dilluns, 31 de maig, de manera telemàtica, va aprovar inicialment per unanimitat l’ordenança reguladora del servei de franges contra incendis.

També es va aprovar inicialment, per unanimitat, l'Ordenança reguladora del procediment d'inspecció i intervenció sobre els habitatges buits a Llagostera.

Provisionalment es va aprovar, per unanimitat, la modificació puntual del POUM per modificar el traçat d'un tram del camí públic que passa per can Raurich.

Amb els vots favorables d’Esquerra, CUP-Alternativa i PSC i els vots contraris de Junts es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent cívic, en règim de funcionari interí.

Amb els mateixos sentits del vot que en el punt anterior es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial 1a paleta, en règim laboral temporal.

Per unanimitat, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant procés d’estabilització del treball temporal, d'una plaça de conserge de les instal·lacions esportives.

També es van aprovar les bases per contractar la direcció i 4 monitors de lleure especialistes per al casal artístic “Matins d’art 2021” de l’Escola d’Art Pere Mayol.

Per unanimitat, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura de quatre places d'encarregat i dues places d'ajudants per a la gestió de les piscines municipals per a la temporada d’estiu 2021.

Amb els vots a favor de l’equip de govern i del PSC i l’abstenció de Junts es va aprovar la moció a favor de la declaració institucional per a l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer perquè sigui substanciada davant el Ministeri de relacions exteriors i el govern de l'Estat.

Finalment, no va prosperar la moció de Junts en la qual sol·licitava que es garanteixi un campus esportiu municipal a preus moderats. Hi van votar en contra l’equip de govern i el PSC. 

Podeu recuperar el Ple d’aquest enllaç.

Podeu veure l’ordre del dia des d’aquí.